BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarihçesi

TARİHÇE

Başkent Üniversitesi, Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından yükseköğretim kurumlarına olan ihtiyacı karşılamak ve çağdaş bir eğitim sistemi kurmak amacıyla 14 Eylül 1993 tarihli 515 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye dayalı olarak 13 Ocak 1994 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3961 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Sosyal Bilimler Enstitüsü, eğitim öğretim faaliyetlerine kurucumuz ve kurucu Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın talimatıyla, eğitim öğretim faaliyetine 1995/1996 eğitim-öğretim döneminde İşletme Yüksek Lisans Programıyla başlamıştır. İşletme Yüksek Lisans Programımız 28 yıldır enstitümüzün lokomotif programı unvanını devam ettirmektedir. Enstitümüzün amacı Üniversitemizin amacıyla özdeş olarak, bilgi çağının gerektirdiği evrensel bilgiye ulaşım ve bilgiyi kullanma becerileri gelişkin;  sosyal bilimler alanında bilgili ve deneyimli; araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı;  mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı;  rekabete açık;  uluslararası çevrelerle yakından ilişkili; sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan; çevreye duyarlı insanlar yetiştirmektir.

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsünde halen 27 anabilim dalında 33 tezli, 27 tezsiz yüksek lisans, 5 tezsiz uzaktan öğretim programı ve 10 doktora ve sanatta yeterlik programı olmak üzere 75 programda eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Geçen 28 sene sürecinde 2320 öğrenci de mezun olmuştur.

Enstitümüzde çok değerli öğretim üyeleri görev almış ve çalışmalarda bulunmuştur. 1995 – 2002 yılları arasında kurucu müdürümüz Prof. Dr. İhsan Sezal, 2003 - 2006 yılları arasında Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu, 2007 – 2017 yılları arasında Prof. Dr. Doğan Tuncer, 2018 – 2022 yılları arasında Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün, Enstitü müdürü olarak görev yapmıştır. Enstitü Müdürlüğü 2022 yılından itibaren Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen tarafından yürütülmektedir.