BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tez İşlemleri

Tez Danışman ve Konu Belirleme

 1. Doktora ve Tezli Yüksek Lisans öğrencileri, tez danışmanı ve tez konu başlığı belirleme dilekçesini doldurarak anabilim dalı başkanlığına teslim eder. (Yüksek Lisans Tez Danışmanı ve Konu Belirleme Formu) (Doktora Tez Öneri ve Tez Danışmanı Belirleme Formu)
 2. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından öğrencinin tez danışmanı atanır.
 3. Tezin devam ettiği her dönem öğrenci danışmanının açtığı şube ile tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Tez Yazım Kılavuzu

 1. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri “Başkent Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu”  dikkate alınarak hazırlanır.
 2. Metin içerisindeki kaynaklara yapılacak atıflar ve “KAYNAKLAR” bölümünün yazımı APA formatında yazılmalıdır.

Tez Savunma

 1. Tez Savunmasına hazır hale gelen öğrenci tez danışmanı ile görüşür.  Tez Danışmanı tarafından öğrencinin tezinde intihal olmadığına dair orijinallik raporu alınır. Öğrenci tez savunmasına girmeden 1 ay öncesinde tez jüri üyeleri, savunma tarihi ve saati tez danışmanının bilgisiyle, anabilim dalı tarafından belirlenir ve enstitü yönetim kurulu onayına sunulur.
 2. Öğrenci tez çalışmasını ciltlenmemiş haliyle, (spiral ciltli kopyalarını) jüri sayısı kadar çoğaltarak ya da jürilerin isteği doğrultusunda e posta yoluyla  jüri üyelerine teslim eder.
 3. Jüri Üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığının çağrısı üzerine toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.
 4. Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, önerilen düzeltmeleri yerine getirip tez teslim işlemlerine başlar (savunma tarihinden itibaren 1 ay içinde süreç tamamlanmalıdır).

Tez Teslim İşlemleri

 1. Tez Otomasyon Sistemi’ne Ulusal Tez Merkezi’ne e-Devlet ile giriş yapılır.
 2. Tez Veri Giriş Formu doldurularak 1 adet çıktı alınır.
 3. Tezin elektronik hali(PDF) içerisindeki orijinallik raporu sayfası öğrencinin ve tez danışmanının imzası yer almayacak şekilde eklenmelidir.
 4. Tezinin tamamını (Orijinallik Raporu sayfası dâhil) tek bir pdf formatında 2 adet CD olarak hazırlanır.
 5. CD içerisindeki pdf formatındaki teziniz Tez Veri Giriş Formunda yazan referans numarası ile adlandırılır. (örnek 14536)
 6. CD’lerin üzerine referans numarası yazılır.
 7. Başkent Üniversitesi Kütüphanesi Elektronik Tez Kabul Formu (2 Adet) doldurulur. (Form)
 8. Doktora İçin, 7 adet basılı beyaz karton kapaklı ciltli tez (Enstitüye 2 adet tez teslim edilecektir. Diğer 5 tez kitapçığı jüri üyelerinin istemesi halinde bastırılabilir)
 9. Yüksek Lisans için, 5 adet basılı beyaz karton kapaklı ciltli tez (Enstitüye 2 adet tez teslim edilecektir. Diğer 3 tez kitapçığı jüri üyelerinin istemesi halinde bastırılabilir)