BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

MÜDÜRDEN

Bilgi birikimini yaşamının her aşaması ile bütünleştirerek sürekli geliştirmek isteyenler

Bilimin evrenselliğini toplumsal değerlerimizle birleştiren Başkent Üniversitesinin eğitim anlayışı, aklın rasyonelliği ve insani değerlerden ödün vermeden, toplumumuzun her kesimiyle bilimsel birikimlerini paylaşmaktadır. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitümüzün yüksek lisans ve doktora programları da aynı anlayış ve amaç doğrultusunda sosyal bilimlere ilgi duyanların beklentilerinin gerçekleşmesine destek olmakta, hem kendilerine hem de toplumsal gelişime katkı sağlamada ki sorumluluklarını ortaya koyan bir bakış açısı geliştirmelerine öncülük etmektedir. Uzmanlaşmanın toplumsal gelişim sürecindeki öneminin farkındalığıyla kaliteden ödün vermeden sürdürülen eğitim anlayışı ve yaklaşım üniversite-toplum işbirliğinin önemi ve bilimin toplumdan ayrı bir şekilde gelişemeyeceği temeline dayanmakta, hem Başkent Üniversitesinin hem de Sosyal Bilimler Enstitümüzün farklılığını ortaya koymaktadır.

Üniversitemizin “bilim bizde toplanır, bizden yayılır” ilkesi çerçevesinde, Sosyal Bilimler Enstitümüz, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine uzmanlık bilgileriyle donatılmış olarak katkı sağlamak isteyen sizleri Başkent Üniversitesi çatısı altında buluşmaya davet etmektedir…

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. İpek KALEMCİ TÜZÜN

.