BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarihçesi

TARİHÇE

Başkent Üniversitesi, Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından yükseköğretim kurumlarına olan ihtiyacı karşılamak ve çağdaş bir eğitim sistemi kurmak amacıyla 14 Eylül 1993 tarihli 515 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye dayalı olarak 13 Ocak 1994 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3961 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Sosyal Bilimler Enstitüsü, eğitim öğretim faaliyetlerine kurucumuz ve kurucu Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın talimatıyla, eğitim öğretim faaliyetine 1995/1996 eğitim-öğretim döneminde İşletme Yüksek Lisans Programıyla başlamıştır. İşletme Yüksek Lisans Programımız 27 yıldır enstitümüzün lokomotif programı unvanını devam ettirmektedir. Enstitümüzün amacı Üniversitemizin amacıyla özdeş olarak, bilgi çağının gerektirdiği evrensel bilgiye ulaşım ve bilgiyi kullanma becerileri gelişkin;  sosyal bilimler alanında bilgili ve deneyimli; araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı;  mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı;  rekabete açık;  uluslararası çevrelerle yakından ilişkili; sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan; çevreye duyarlı insanlar yetiştirmektir.

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsünde halen 26 anabilim dalında 32 tezli, 26 tezsiz yüksek lisans, 5 tezsiz uzaktan öğretim programı ve 10 doktora programı olmak üzere 73 programda 1034 öğrenci ile eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Geçen 27 sene sürecinde 1968 öğrenci de mezun olmuştur.

Enstitümüzde çok değerli öğretim üyeleri görev almış ve çalışmalarda bulunmuştur. 1995 – 2002 yılları arasında kurucu müdürümüz Prof. Dr. İhsan Sezal, 2003 - 2006 yılları arasında Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu, 2007 – 2017 yılları arasında Prof. Dr. Doğan Tuncer, Enstitü müdürü olarak görev yapmıştır. Enstitü Müdürlüğü 2018 yılından itibaren Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün tarafından yürütülmektedir.

Prof. Dr. İhsan Sezal; Manchester Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Bath Üniversitesi’nden Kalkınma Bilimleri alanında yüksek lisans derecesi almıştır. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. 1988'de ise Bakanlık müsteşarlığına atanmıştır. 1987-1991 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı kontenjanından YÖK üyeliği yapmıştır. Sosyoloji Derneği'nin 8 Nisan 2012 tarihinde yapılan olağan kongresi sonucu derneğin Başkanı olarak seçilmiştir.

Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu;  Köln Üniversitesi'nde lisans, Ankara Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.  Üniversite öğretim üyeliği, Başbakanlık danışmanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi başkanlığı (KOSGEB) ve Rekabet Kurulu 2'inci başkanlığı yapmıştır.1999'da Rekabet Kurumu başkanı olarak göreve yapmıştır.

Prof. Dr. Doğan Tuncer; Ankara Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dijon Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nde yüksek lisans derecesi almıştır. 1975 yılında Dijon Üniversitesi’nde doktora eğitimi tamamlamıştır. Başkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde profesörlük yapmaktadır.

Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün; Bilkent Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans derecesi almıştır. 2006 yılında Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. Başkent Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürütmektedir.