BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

KURULLAR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen

Doç. Dr. Burcu Gürol

Prof. Dr. Ahmet Nedim Tolungüç

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım

Prof. Dr. Serpil Cula

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ KURULU

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen

Doç. Dr. Burcu Gürol

Prof. Dr. Berna Simten Malhan

Prof. Dr. Rıza Ayhan

Prof. Dr. Uğur Emek

Prof. Dr. Hidayet Hale Künüçen

Prof. Dr. Ali Halıcı

Prof. Dr. Şebnem Pala Güzel

Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu

Prof. Melik Ertuğrul Bayraktarkatal

Prof. Mahmut Kamerhan Turan

Prof. Dr. Billur Tekkök Karaöz

Prof. Dr. Can Mehmet Hersek

Prof. Dr. Serpil Cula

Prof. Dr. Bahar Araz

Prof. Dr. Tülay Uğuzman

Prof. Dr. Deniz Umut Doğan

Prof. Dr. Süer Eker

Prof. Dr. Ali Akyıldız

Prof. Dr. Şenol Babuşçu

Prof. Dr. Hakan Turgut

Prof. Dr. Okan Cem Çırakoğlu

Doç. Dr. Mehmet Çakar

Doç. Dr. Seda Attepe Özden

Dr. Öğretim Üyesi Merve Sarıkaya Şen

Dr. Öğretim Üyesi Pınar Türkdemir