BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

KURULLAR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Doğan Tuncer

Prof. Dr. Ahmet Tolungüç

Prof. Dr. H. Nejat Basım

Prof. Dr. Kudret Güven

Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ KURULU

Prof. Dr. Doğan Tuncer

Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün

Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı

Prof. Dr. Kudret Güven

Prof. Dr. Ahmet Şahinöz

Prof. Dr. Hale Künüçen

Prof. Dr. Ali Halıcı

Prof. Dr. Recep Tayfun

Prof. Dr. Halil İbrahim Karakaş

Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin

Prof. Dr. Ertuğrul Bayraktarkatal

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu

Prof. Dr. Billur Tekkök

Prof. Dr. Işıl Bulut

Prof. Dr. Can Hersek

Prof. Dr. Tülay Uğuzman

Prof. Dr. Halil Sarıaslan

Prof. Dr. Serpil Cula

Yrd. Doç. Dr. Defne Tutan