BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

KURULLAR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün

Prof. Dr. Senem Gençtürk Hızal

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen

Prof. Dr. Ahmet Tolungüç

Prof. Dr. H. Nejat Basım

Prof. Dr. Serpil Cula

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ KURULU

Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün

Prof. Dr. Senem Gençtürk Hızal

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen

Prof. Dr. Berna Simten Malhan

Prof. Dr. Rıza Ayhan

Prof. Dr. Uğur Emek

Prof. Dr. Hale Künüçen

Prof. Dr. Ali Halıcı

Prof. Dr. Şebnem Pala Güzel

Prof. Dr. H. Okan Yeloğlu

Prof. M. Ertuğrul Bayraktarkatal

Prof. A. Mustafa Yurdakul

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu

Prof. Dr. Billur Tekkök Karaöz

Prof. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban

Prof. Dr. Can Hersek

Prof. Dr. Serpil Cula

Prof. Dr. Halil Sarıaslan

Prof. Dr. Tülay Uğuzman

Prof. Dr. Nalan Akdoğan

Prof. Dr. Süer Eker

Prof. Dr. Ali Akyıldız

Prof. Dr. Burcu Arıcı Tüzün

Doç. Dr. Şenol Babuşçu

Doç. Dr. Hakan Turgut

Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Yeniçeri Kökdemir

Dr. Öğretim Üyesi Defne Tutan