BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

KURULLAR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Doğan Tuncer

Prof. Dr. Ahmet Tolungüç

Prof. Dr. H. Nejat Basım

Prof. Dr. Kudret Güven

Doç. Dr. İpek Kalemci Tüzün

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ KURULU

Prof. Dr. Doğan Tuncer

Doç. Dr. İpek Kalemci Tüzün

Prof. Dr. Ahmet Tolungüç

Prof. Dr. Ali Halıcı

Prof. Dr. Billur Tekkök

Prof. Dr. Can Hersek

Prof. Dr. Ertuğrul Bayraktarkatal

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu

Prof. Dr. Halil İbrahim Karakaş

Prof. Dr. Işıl Bulut

Prof. Dr. Korkut Ersoy

Prof. Dr. Kudret Güven

Prof. Dr. Nesrin Hislişahin

Prof. Dr. Özcan Yağcı

Prof. Dr. Ahmet Şahinöz

Doç. Dr. Serpil Cula

Yrd. Doç. Dr. Meltem Kıran-Raw