BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

KURULLAR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün

Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal

Prof. Dr. Ahmet Tolungüç

Prof. Dr. H. Nejat Basım

Prof. Dr. Kudret Güven

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ KURULU

Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün

Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal

Prof. Dr. Berna Simten Malhan

Prof. Dr. Adnan Tepecik

Prof. Dr. Nalan Akdoğan

Prof. Dr. Uğur Emek

Prof. Dr. H. Hale Künüçen

Prof. Dr. Ali Halıcı

Prof. Dr. Recep Tayfun

Prof. Dr. Rahmi Yağbasan

Prof. Ertuğrul Bayraktarkatal

Prof. A. Mustafa Yurdakul

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu

Prof. Dr. Doğan Kökdemir

Prof. Dr. Billur Tekkök Karaöz

Prof. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban

Prof. Dr. Can Hersek

Prof. Dr. Tülay Uğuzman

Prof. Dr. Halil Sarıaslan

Prof. Dr. Serpil Cula

Prof. Dr. H. Okan Yeloğlu

Prof. Dr. Ali Akyıldız

Prof. Dr. Rıza Ayhan

Doç. Dr. Şenol Babuşçu

Doç. Dr. Hakan Turgut

Dr. Öğr. Üyesi Defne Tutan