BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tanitim

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilim bizde toplanır, bizden yayılır...

1995-96 eğitim-öğretim yılında öğretime başlayan Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitimde değişen sosyal, ekonomik ve teknoloji koşulları göz önünde bulundurularak sürekli gelişmeyi ve evrensel düzeyde kaliteli hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bilimsel üretim yapma ve yaymada ulusal ve uluslararası alanda ön sıralarda yer almak üzere gerçekleştirdiği eğitim-öğretim faaliyetleriyle bilimsel üretimin uluslarasılaşmasına ve toplumda etkin yayılmasına katkı bulunmaktadır. Enstitü hem mevcut programlarıyla hem de yeni lisansüstü programlarıyla sosyal bilimler uzmanlık alanlarında toplum ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam edecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü halen lisansüstü eğitimde,  Devlet Konservatuarı, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde 28 Ana Bilim/Ana Sanat dalında 31 tezli, 26 tezsiz yüksek lisans, 5 tezsiz uzaktan öğretim ve  6 doktora programıyla eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.